Operation Market-Garden

Na de geallieerde landingen in Normandië op 6 juni 1944 en de bevrijding van Parijs op 25 augustus 1944 begon de zoektocht naar de mogelijkheden om de oorlog voor de Kerst van 1944 te beëindigen. De geallieerde bevelhebber Montgomery kwam met het idee om een grote parachutisten operatie in Nederland uit te voeren en vervolgens een poging te doen om de Waal en de Rijn bij Nijmegen en Arnhem over te steken. Op deze manier konden de geallieerden de Duitse verdedigingslinie (‘Siegfried linie’) omzeilen en een snelle opmars richting Berlijn maken.

Zoals de geschiedenis heeft geleerd, mislukte de zogeheten Operatie Market-Garden en werd Nederland voor de helft bevrijd, met frontlinies die voor een groot gedeelte langs de Rijn en de Neder-Rijn liepen. De geallieerden moesten nu op zoek naar een nieuwe manier om Duitsland binnen te trekken.

Tijdens deze dagtocht krijgt u een breder inzicht over hoe Operatie Market-Garden verliep. We brengen onder andere een bezoek aan de Ginkelse Heide, het "Airborne Museum" in Oosterbeek,  de Oude kerk Oosterbeek, de Begraafplaats Oosterbeek en de John Frost Brug.

Data en prijzen worden op korte termijn bekend gemaakt.

© Roy de Lange